Contatti

Shiambala Shiatsu
Via Jean Juares, 9 – 20125 Milano
Cel. SMS Whatsap – Douglas Gattini 339 1884785 info@shambalashiatsu.com